Energiansäästö / Asun kerrostalossa tai rivitalossa

Energiakulutus kerros tai rivitalossa

Kerros- tai rivitalon hoitokustannuksista noin 40 prosenttia muodostuu energian- ja vedenkulutuksesta. Kulutusta voidaan vähentää hyvällä kiinteistön energiataloudellisella ylläpidolla. Samalla parannetaan yleensä myös asumisen viihtyvyyttä, kun vähennetään esimerkiksi suuria lämpötilaeroja rakennuksen eri osissa.

Lämpö


Lämmitysenergian kolmijako

Kulutettu lämmitysenergia jakaantuu liki tasan rakennuksen johtumishäviöiden, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksen kesken.

Rakennuksen johtumishäviöt

Rakennuksen johtumishäviöillä tarkoitetaan rakennuksen vaipan läpi siirtyvää lämpöä.

Lue lisää »

Sen määrään vaikuttavat rakenneratkaisut, kuten eristystaso ja rakenteen tiiveys. Lämmönsiirtymisen saa aikaan sisä- ja ulkoilman välillä vallitseva lämpötilaero. Tämän takia tiloja ei tule lämmittää liikaa, vaan jokaisessa huonetilassa tulisi olla tarpeen mukainen lämpötila. Johtumishäviöihin voidaan vaikuttaa muun muassa perussäätämällä rakennuksen lämmitysverkosto ja huolehtimalla säätöjärjestelmän asetuksista. Rakenteiden tiiveyttä voidaan parantaa esimerkiksi tiivistämällä ikkunoita ja parvekeovia.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon lämpöenergian kulutukseen vaikuttavat ilmamäärät ja ilmanvaihdon järjestelmät. Lämmöntalteenottojärjestelmän hyödyntäminen voi vähentää ilmanvaihdon lämmönkulutusta yli puolet verrattuna tavalliseen poistoilmanvaihtoon.

Sähkö

Kotitaloussähkönä kuluva energiamäärä riippuu asunnon koosta ja varustelutasosta. Esimerkiksi valaistuksen ja televisioiden energiatehokkuuden paraneminen on osaltaan pienentänyt sähkönkulutusta, mutta toisaalta laitteiden määrä on kasvanut.

Lue lisää »

Vesi


Vedenkulutuksessa suurta vaihtelua

Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää vettä 155 l/vrk. Käyttötottumukset ja asukkaiden lukumäärä vaikuttavat oleellisesti vedenkulutukseen, esimerkiksi viiden minuutin pituisessa suihkussa vettä kuluu keskimäärin 60 l. Vedenkulutukseen vaikuttavat myös vesikalusteiden ominaisuudet ja kunto.

Lue lisää »
Vedenkulutus_taulukko_vari.jpg